Cứ xem thôi Thịt bạn tình nứng lồn bạo dâm dành cho bạn tôi đang nghĩ rằng chỉ cần trơ tráo mà những cô nàng nửa tuổi đó có thể có được nhiều thứ không thuộc về mình như vậy. Tôi, tại sao tôi không thể Rất nhanh, cơ hội đã tới. Năm đó, ủy ban giáo dục huyện quyết định chọn một giáo viên mầm non từ cấp cơ sở về công tác nhà nước, xét về năng lực và thành tích thì tôi là người được lựa chọn hàng đầu. Nhưng tôi biết những điều này đều vô dụng, sẽ không có ai thay tôi lên tiếng, và những người được chọn chắc chắn sẽ là những người sẵn sàng để lãnh đạo làm việc đó trước.