Giúp cô bạn thân đang lên cơn nứng lồn, khi cô ấy nghe điều này, cô ấy đã khóc rất buồn, cô ấy nói. Tôi là nguyên nhân của tất cả những điều này. Đối với tôi, cả hai bạn đều có vấn đề. Tôi giải thích với anh ấy không, nhưng cô ấy không ngừng khóc. Sau đó, cô ấy bắt đầu khóc lớn khi tôi ôm bạn. Tôi bắt đầu làm cô ấy im lặng. Sau đó tôi hôn lên trán cô ấy và cô ấy ôm tôi thật chặt.