Không thể tìm được Lên đỉnh với gái yêu cực phê thứ 2 lẽ ra có 16 phạm nhân nữ, và thực tế có 16 người, sau đó trở về Anh hiểu không Tôi gật đầu, Đã nói rõ ràng. Nào, bây giờ hãy nghe hiệu lệnh của tôi, mọi người đứng bên phải, nhìn sang bên phải, tôi sẽ lập tức nắm tay và giơ tay lên. Bây giờ báo cáo số, 1234. 16. Sau khi báo số, tôi chạy đến chỗ Li Weiwei và báo rằng số tù nhân nữ phải là 16, thực tế là 16, sau đó chạy trở lại đội, tôi không phạm sai lầm nào ở đây, bởi vì tôi vẫn còn nhớ một số về những thứ trong quá trình huấn luyện quân sự, tôi vẫn có một số ấn tượng về tư thế chạy nước kiệu,