Nhiều cảnh kích thích lên đỉnh với em da trắng Chị Mai ngày hôm qua cũng đã nói rõ ý kiến với tôi, chỉ cần chuyện của cha cô ấy được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho anh một sự kiện vui vẻ. Có chị ấy bày mưu tính kế và mở đường cho anh, về sau anh sẽ rất vui vẻ. Ngươi nói, đây là ý của Mai Ngọc sao Nàng đều để cho ngươi làm những chuyện này sao Vừa nghe thấy hai chữ Mỹ Ngọc, cả người như bị kim châm bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Không, không phải, không có ai bắt ta làm chuyện này, những chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, hôm qua mới thật sự hạ quyết tâm.